Informason om å flytte til Frankrike

Connection kommer ut den 1. i hver måned.

Engelsk avis for engelskmenn i Frankrike. Mye nyttig lesestoff og mange interessante tema.